TANAP CS1 ADDITIONAL PIPE STORAGE AREA
TANAP KOMPRESÖR İSTASYONU 1 BORU DEPOLAMA SAHASI

Proje Adı : TANAP CS1 Boru Depolama Sahası

Lokasyon : Damal/Ardahan

İşveren : TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.

Kapsam : Proje; 5800 metrekarelik alan içerisinde, kazı, dolgu, beton kaplama ve çevre düzenlenmesi işlerini kapsamaktadır.