TANAP MS3 SLOPE STONE ASSEMBLY
TANAP MS3 ŞEV TAŞIM YAPIM İŞİ

Proje Adı : TANAP MS3 SLOPE STONE ASSEMBLY

Lokasyon : Gelibolu/Çanakkale

İşveren : TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.

Kapsam : Proje; 2437,09 metrelik yol üzerinde bulunan yarma ve dolgu kısımlardaki şevlerde, toprak akmasını önlemek amacıyla şev taşı montaj çalışmalarıdır.